Recent Posts

Odia Poetry: *Ara Janamare* By Bhabani Prasad (Admin) - 2014 Peshawar School Attack Special Poetry (PDF)

Oct 12, 2015 | Views
Odia Poetry: *Ara Janamare* By Bhabani Prasad (Admin) - Terrorist Attack Special Poetry (PDF)

Its my one of poetry of the year 2014. Dedicated to all those who died in December, 2014 Peshawar School Attack. Download the PDF to Read in Odia Text. I hope you will appreciate my poetry. Thanks.


Bou, A Bou, To Pakhaku Au Feribi Nahi,
Bapanku Kahibu mo bata chahin au basibe nahi.

Bhaiku kahibu ta sah khelibaku au kehi nahi,
Ta sah ladhibaku, ta bhaga khaibaku mu au nahi.

Didiku mo kahibu ta bhai upare jama ragiba nahi,
Saitan gulire nihata, ta bhai au feriba nahi.

To Suna pua au, dusta natite Thili Ajankara,
Saitan mari deigale, tike kalenahi bichara.

Mo Khelana, mo bahi khata au mo byag bastani,
Saiti rakhinu, Dekhi taku mo katha Jama Bhabibuni.

Bou lo….., Mu kahara ki dos Karithili?
Kheli buli to panata tale soi jauthili.

Thila Asa, Pua tora patha padhi dine bada hoiba,
Desa, jati, Maa ra raksha pai Satru Sange Ladhiba.

Asa thila moro bahut…, Dine bada heba pai,
Bidhira bidhana bichitra, a jibane sambhaba hela nai.

Asa Tora, Asa Moro, Rahigala Asare..,
Mana duhkha karibunu, Ragibunu to pua upare.

Etiki maguni mo thakuranka Sripayare,
Bharasa rakhithibu tora ehi santan upare.

Atatayi gulire tali gala mo parthiba sarira,
Tora a Gelha Pua marinahi, Hoigala Amara.

Saitana Guli Prahare rakta ranjita mo saisaba,
Sabu dekhi aji Kahun pai sabhien niraba.??

Jaha mun kari parili nahi more hi khina jibanare,
To kole janama hoi purana karibi ara Janamare.

Samayar Chapare tora pua ku kebe bhulibu nahi,
Bou.., A bou.., To pakhaku au mun Feribi Nahi.

No comments:

Post a Comment

ଆପଣଙ୍କ ବହୁମୂଲ୍ୟ ମତାମତ ଏଠାରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରନ୍ତୁ ।