Recent Posts

Download *Sri Sarala (Sarada)* Sata Nama (100 Names) Stotra (Odia/PDF)

Feb 26, 2016 | Views
Download Sri Sarala (Sarada) Sata Nama (100 Names) Stotra (Odia/PDF) hundred names of sarala, sarada, sarala stotra, sarala stuti, staba, albums of bhajans of sarala, sarada,

Here is Sri Sarala also known as Sarada's Hundred name Stotra in Odia language. You can download to read this stotra. Keep sharing.

ଓଁ ଦୁର୍ଗା ଭବାନୀ ଦେବେଶୀ ବିଶ୍ଵନାଥପ୍ରିୟା ଶିବା
ଅଷ୍ଟଭୁଜା ବିଦ୍ୟାଦାତ୍ରୀ ବିଶାଳାକ୍ଷୀ ବିଷ୍ଣୁପ୍ରିୟା । (୧)
ଘୋର ଦଂଷ୍ଟ୍ରା କରାଳାସ୍ୟା ମୁଣ୍ଡମାଳା ବିଭୂଷଣା
ରୁଦ୍ରାଣୀ ତାରିଣୀ ତାରା ମହେଶୀ ଭବବଲ୍ଲଭା । (୨)
ନାରାୟଣୀ ଜଗଦ୍ଧାତ୍ରୀ ମହାଦେବ ପ୍ରିୟା ଜୟା
ବିଜୟା ମା ଜୟାରାଧ୍ୟା ସର୍ବାଣୀ ସିଂହବାହାନା । (୩)...
Download our PDF to read more 10 verse of this Stotra.


No comments:

Post a Comment

ଆପଣଙ୍କ ବହୁମୂଲ୍ୟ ମତାମତ ଏଠାରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରନ୍ତୁ ।